Ana sayfa » Etiket arşivi » PlayStation 4 enlighten

\ \

PlayStation 4, Enlighten ile gelecek

PlayStation 4 geçti?imiz haftalarda New Yorkt’ta düzenlenen bir etkinlik ile bizlere tan?t?lm??t?. Yeni konsolun tasar?m? bizlere gösterilmezken teknik özelliklerinden ço?unu ö?renmeyi ba?arm??t?k. ?lk tan?t?mda birkaç oyun da bizlere sunuldu. O oyunlarda dikkatimizi çekmese de art?k yeni nesil konsollarda Enlighten teknolojisiyle birlikte daha canl? renkler ve ???kland?rmalar kullan?laca?? aç?kland?. Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre Enlighten ile […]