• PS Vita satışları yükseldi

    Yeni nesil konsollar?n sat??a sunulmas?yla birlikte geli?tirici firmalar sadece yeni ürünlerinde de?il, eski ürünlerinde de sat?? art??? ya?ad?. Portable oyun konsolu olan PlayStation Vita sat??lar?...

  • PS Vita satışları arttı

    Geride b?rakt???m?z ay yeni oyun konsolu Sony PlayStation 4’ün sat??a sunulmas? sadece o cihazdan gelir gelmesini sa?lamad?. Sony’nin yüzünü güldüren bir ba?ka ?ey de PS...