• PS4 mü Xbox One mı

    Oyun dünyas?n?n en önemli isimlerinden biri olan Edge de bu konuya el att?. PlayStation 4 ve Xbox One aras?ndaki k?yaslama tüm oyuncular taraf?ndan yap?l?rken ?u...

  • PS4 – Xbox One karşılaştırması

    Biz 2014’e giri? yapmadan iki yeni nesil oyun konsolu bizlerle bulu?turulacak. Biri Sony taraf?ndan geli?tirilen PlayStation 4 olacakken di?eri de Microsoft’un çok iyi özelliklerle sundu?u...