Ana sayfa » Etiket arşivi » şikayet

\ \ \

Microsoft şikayetleri uygulaması

Microsoft, Windows Store’u kullan?c?lara açt?ktan sonra en çok konu?ulan uygulamalardan biri kesinlikle Windows 8 Complaints oldu. Bu uygulama üzerinden kullan?c?lar Windows 8’in art? ve eksilerini de?erlendiriyor, Microsoft’a rapor ediyordu. Ba??ms?z bir geli?tirici taraf?ndan geli?tirilen bu uygulama geçti?imiz günlerde ma?azadan kald?r?ld?. Herkes bu kald?rma i?lemini Microsoft’un yapt???n? dü?ünüyordu ama geli?tirici ki?i program? kendisinin kald?rd???n? dile getirdi. […]