• Parmak izi tarih oluyor

    Teknolojik aletleri kullan?m alt?nda güven içerisine sokmak ad?na bu vakte kadar birçok teknoloji geli?tirildi. Bunlar?n aras?nda parmak izi tan?ma, ses komutuyla güvenlik kilidini açma gibi...

  • Samsung AMOLED ekranlar

    Dünyan?n en büyük teknoloji ?irketlerinden biri haline gelen Samsung, bu h?zla ilerleyi?ler cidden tüm sektörü eline alacak gibi gözüküyor. LED ve OLED ekranlar?n en büyük...

  • Uçakta internet

    Neredeyse tüm Avrupa ve Amerika’da kullan?lan sistem art?k Türkiye’de de hizmete girecek. Zaten uluslararas? uçu?larda rastlad???m?z uçaktan internet hizmetleri art?k yurt içi uçu?larda da geçerli...