Ana sayfa » Etiket arşivi » WhatsApp ios

\ \

WhatsApp iOS için ücretsiz oldu

Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp iOS için olan uygulamas?n? güncelledi. Bu vakte kadar hep ücretli, 1 dolarl?k bir ücretle sat??a sunulan ve ?u anda da AppStore üzerinde yer alan WhatsApp baz? dönemlerde kampanyalarla birlikte ücretsiz olarak da??t?l?yordu, ?imdi ise bu ücretsiz dönemlerden birine daha girmi? bulunuyoruz. Geride b?rakt???m?z günlerde Windows Phone […]

\

WhatsApp, iOS’ta da ücretli oluyor

Dünyan?n en çok kullan?lan mobil mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp’ten iOS kullan?c?lar?n? üzecek bir haber geldi. ?u anda halihaz?rda Blackberry, Nokia ve Android üzerinde ücretli olarak kullan?lan WhatsApp’in yak?n zamanda iOS için de ücretli hale getirilece?i aç?kland?. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan WhatsApp CEO’su Jan Koum, uygulaman?n bir y?l boyunca ücretsiz olarak kullan?laca??n?, bir y?l?n ard?ndan 1 […]