• Windows 8.1 çıkış tarihi

    Microsoft’un Windows 8 üzerinde de?i?iklikler yaparak getirecek oldu?u yeni i?letim sistemi Windows 8.1’in ç?k?? tarihi kesinle?ti. Microsoft’un sitesi üzerinden yap?lan aç?klamalarda bu bilgiye yer verilirken...

  • Windows 8.1 RTM çıkış tarihi

    Daha önce yap?lan aç?klamalarda Windows 8.1 ç?k?? tarihi olarak A?ustos ay? gösterilmi?ti. Herkes ay?n ba??nda yeni i?letim sisteminin bizlere sunulmas? beklerken Microsoft’tan gelen aç?klama i?leri...