Ana sayfa » Etiket arşivi » windows phone 8

\ \ \ \

Skype, Windows Phone 8 için güncellendi

Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan uygulamalar?ndan biri olan ve ayn? Windows Phone 8 gibi Microsoft’un sahipli?ini yapt??? Skype yeni bir güncelleme daha ald?. Yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya birkaç yeni özellik eklenirken özellikl performans art?r?m? […]

\ \ \ \

YouTube Windows Phone uygulaması

Teknoloji ve internetin en büyük isimleri aras?nda yer alan ikili Microsoft ve Google aras?ndaki çat??malar hala devam ediyor. Yakla??k bir senedir aralar?nda hiçbir anla?ma imzalamayan iki firma Windows Phone 8 ile dü?manl?klar?n? daha da art?rm??t?. Google hala Microsoft’a YouTube uygulamas? için izin vermi? de?il ve Microsoft bu konu hakk?nda aç?klama yapt?. Google’?n tekelcilik yapt???n? iddia […]