• Windows Phone pazar payını artırmakta

    Microsoft’un mobil i?letim sistemi olan Windows Phone 8 kararl? yükseli?ini devam ettiriyor. Temmuz ve A?ustos aylar?nda bir duraklama dönemine girmi? olan WP8 son aylarda satt???...

  • Windows Phone 8 SDK

    Microsoft’un piyasaya sürmek için yeni geli?tirdi?i Windows Phone 8 mobil i?letim sisteminin geli?im sürecindeki dökümanlar, özellikleriyle birlikte internete s?zd?. Bu sayede daha önce yap?lan Windows...