Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Elektronik

RoboFly: Dünyanın İlk Sinek Boyutlu Uçan Robotu

Washington Üniversite’sindeki araştırmacılar dünyanın ilk sinek boyutunda, uçabilen robotlarını yapmayı başardılar. RoboFly adı verilen bu robot lazer ışınları elektriğe dönüştürerek kanat çırpıyor. Dünyanın ilk minimal uçan robotunun tam anlamıyla kendi imkanlarıyla uçabilmesi için ise daha beş yıl bir zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Uçan robot kendi kendine yükselip kanat çırpabiliyor. RoboFly’ın Yapımı Neden Bu Kadar Zor […]

ABD İç Sesi Algılayan Aygıt Geliştirdi!

?ç ses yaz?ya dönü?türülebilir mi? ABD’de buna yönelik olarak yeni bir cihaz icat edildi. Bu cihaz?n en büyük özelli?i ise iç sesi insanlar?n çene ve yanaklar?ndan alg?layabilmesidir. “AlterEgo” ad? verilen ayg?t sayesinde insanlar?n iç sesleri art?k yaz?ya dönü?türülebiliyor. Bu durumu ayg?ttaki elektrotlar sa?l?yor. ?ç Ses Nas?l Alg?lan?yor? AlterEgo, Massachusetts Teknoloji Endüstrisi taraf?ndan icat edilmi?tir. ?ç […]

LG Çin Pazarından Çıkıyor    

LG son y?llarda birden yükseli?e geçerek, duraksama dönemini uzun süre ya?ayan ?irketlerden bir tanesi olmu?tur. Yeni ürünlerini piyasaya sürmeyen, 192 milyon Dolar kay?p ya?ad??? bilinen kurum, telefonla ilgili çal??malar?na devam etmeyecek. 192 Milyon Dolar Kay?p Ya?and? 480 bin sat?? yap?lmas? beklenmesine ra?men 2017 y?l?nda sat??lar?n sadece 160 bin olmas?, pazar?n genel yap?s?n? direkt olarak etkiledi. […]

General Mobile GM 6 Satışa Çıkarıldı

General Mobile GM 6 Sat??a Ç?kar?ld? General Mobile GM 6 uzun bir aran?n ard?ndan Türkiye pazar?nda da görülmeye ba?land?. Mobil Dünya Kongresi’nde ilk olarak tan?t?m? yap?lan General Mobile GM 6 ile ?irket ç?tay? biraz daha yükse?e ta??may? ba?ard?. Özellikleriyle oldu?u kadar fiyat?yla da ?a??rtan GM 6 Türkiye pazar?nda da hayli ilgiyle kar??land?. Android One program? […]

Vestel Venüs Almak Mantıklı Mı?

Reklamlarda s?kça görülen ve fiyat? nedeniyle baz? soru i?aretlerinin olu?mas?na neden olan Vestel Venüs almak mant?kl? m?? Mobil cihazlar?n gün geçtikçe daha fazla özelli?e sahip olmas? ve bu özelliklerin de fiyat? artt?rmaya ba?lamas?, dü?ük birikimle al?nabilecek telefonlar?n azalmas?na neden oluyor. Çok uygun fiyatlarla sat??a sunulan ve yüksek fiyatl? cihazlar? aratmayacak olan telefonlarda da baz? sorunlar […]

\

Google, yeni projesinde Qualcomm ile çalışacak

Bir Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) i?tiraki olan Qualcomm Technologies, Inc., Google I/O etkinli?inde Google’?n yeni nesil Project Tango ak?ll? telefon geli?tirme platformunun, üst s?n?f Qualcomm® Snapdragon™ 810 i?lemcisi ile çal??aca??n? duyurdu. Project Tango cihazlar? kamera, jiroskop ve h?zölçeri ayn? bünyede toplayarak alt? serbestlik düzeyi hareket takibi yap?yor ve geli?tiricilere bir cihaz?n 3D hareketini takip ederken […]

\ \

Elektrikler neden kesildi?

Bundan bir saat öncesine kadar ?stanbul’da hiçbir yerde elektrik olmad???n? zannediyordu ancak i? tahmin etti?imizden daha kötü bir durumda ç?kt?. Elektrik maalesef ülkenin ço?u ?ehrine verilememi?. Yakla??k 2 saat boyunca da??t?lmayan elektrik hatlar? yeni yeni aç?lmaya ba?lan?rken ne metrolar çal??t? ne de tramvaylar. Peki bu elektrik kesintisinin nedeni neydi? Böylesine ciddi bir hasara yol açan […]

\ \ \ \

Xiaomi MiTV 2 Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

Geride b?rakt???m?z senenin ak?ll? telefon sektöründe en büyük yükseli?ini gerçekle?tiren ve bunla birlikte dünya telefon üreticileri klasman?nda dördüncü s?raya kadar yükselmeyi ba?aran, Çin’de Samsung’un önüne geçerek birinci s?raya oturan Xiaomi, bu segmentin ard?ndan tablet ve televizyon dal?nda da üretimlerine ba?lam??t?. Geçti?imiz sene tan?t?lan Xiaomi MiTV’nin ard?ndan ?imdi de Xiaomi MiTV 2 tan?t?ld?. Bu televizyon bir […]

\

Toshiba garanti süresini uzattı

Ülkemizde teknoloji alan?nda neredeyse her ürünü satmakta olan Toshiba, gücünü her geçen gün katlamaya devam ediyor. En çok dayan?kl? dizüstü bilgisayarlar?yla isim yapm?? olan firma ?imdi de garanti sürelerini yeniledi. Yap?lan yeni aç?klamalara göre art?k Toshiba baz? ürünlerinde 5 y?la kadar garanti verecek. Teknolojik bir üründe böylesine uzun bir garanti deste?inin bulunmas? sizin de tahmin […]

\ \

Asus ZenBook UX305 tanıtıldı!

Son zamanlarda durmaks?z?n geli?tirdi?i ZenBook serisiyle iyi sat?? de?erleri elde etmeye ba?layan Asus, serisini yeni bir modelle daha da güçlü hale getirdi. 13.3 inçlik ekran? ve sadece 12.3 milimetrelik kal?nl???yla tasar?m harikas? olan Asus ZenBook UX305 Amerika’da sat??a sunuldu. Yak?n zaman içerisinde tüm dünya pazar?nda sat??? ba?layacak olan ZenBook UX305 fiyat? 1.200 dolardan ba?l?yor; ülkemizde […]

Sayfa 1 / 33123Sonraki ›Son »