• “YouTube.com.tr” isteği

    YouTube son dönemlerde hem Amerika’da hem de Avrupa’da yerelle?me ad?na büyük projelere imza att? ve Türk yöneticilerinde de bir bekleme ba?lad?. Geçti?imiz gün yapt??? aç?klamalarda...

  • BTK’da staj yapacaklar belirlendi

    Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu BTK’da staj yapacaklar belli oldu. Kurumun resmi internet sitesinde tam listeyi görmek mümkün. Ba?ta Ankara olmak üzere di?er illerde de...

  • Çakma SMS’lere BTK el koydu

    Ak?am gazetesinin haberine göre, k?sa mesaj (SMS) yoluyla yap?lan doland?r?c?l?klar?n say?s? giderek artarken, özellikle polise ait 155 numaras? kullan?larak at?lan yan?lt?c? mesajlar?n önlenmesi için çal??ma...