• Vagus.tv erişime engellendi

    Ülkemiz internet eri?imi konusunda en çok engeli bulunan ülkeler aras?nda yer al?rken engellenmi? olan sitelerin say?s? her geçen gün artmaya devam etmekte. Geride b?rakt???m?z hafta...

  • Soundcloud erişime engellendi

    Amatör müzisyenlerin en çok kullan?ld??? web sitesi olan Soundcloud, ayn? zamanda geride b?rakt???m?z sene en ba?ar?l? müzik projesi ödülünü de alm??t?. Ancak siteye son zamanlarda...

  • YouTube’a erişim engellendi mi?

    Tam da meclisten internet sansürü hakk?nda yeni bir yasa tasar?s? geçerken ortaya internet konusunda sorunlar ç?kmaya ba?lad?. Baz? bölgelerde Uydunet kullan?c?lar?n?n YouTube’a giri? yapamad?klar? interneti...