• Facebook Hashtag artık mobilde

    Geçti?imiz hafta web sitesi üzerinden Facebook’a dahil edilen hashtag özelli?i art?k mobil için de kullan?labilir hale getirildi. ?lk önce Twitter’da kullan?ld?ktan sonra tüm sosyal a?larda...

  • Facebook hashtag kullanımı

    2007’de Twitter ile ba?layan hashtag dönemi eminiz ki bu vakte kadar tüm sosyal medya siteleri taraf?ndan k?skan?ld? ama buna ra?men sisteme dahil edilmedi. Twitter’da da...

  • Facebook hashtag geliyor

    Yedinci ya??na 200 milyondan fazla kullan?c? ile girmeyi ba?aran Twitter’?n bu kadar popüler olmas?ndaki en büyük nedenlerden veya özelliklerinden biri hashtag uygulamas?. Günlük, anl?k olaylar?n...