• iOS 7 sorunları

    Apple’?n en son kullan?c?lar?na sundu?u mobil i?letim sistemi olan iOS 7 tasar?m bak?m?ndan fazlas?yla be?enilmi?ti, ancak birçok sorunla geldi. Yine de eski iOS sürümlerinin ilk...

  • iOS 7 Beta 3 yayımlandı

    iOS 6 i?letim sistemiyle birlikte tam bir fiyasko ya?ayan Apple iOS 7’yle birlikte çok sa?lam geliyor gibi gözüküyor. Sadece bir ay içerisinde 3 beta birden...