• Android uzayda!

    Devletten gelen haberlere göre NASA’n?n uzay ara?t?rma bütçesi k?s?lt?labilir. Bunun üzerine NASA mühendisleri daha az parayla nas?l daha çok verim alabilirim sorusuna cevap aramaya çal???yorlar....

  • NASA’nın ufku da daralacak mı?

    Amerika Uzay ve Havac?l?k Dairesi NASA, ekonomik kriz yüzünden önümüzdeki dönemde çok daha k?s?tl? bir bütçeyle çal??acak. NASA’n?n bu s?n?rl? bütçeyle hangi konulara a??rl?k verece?i...