• Apple Pay fazlasıyla beğenildi

    NFC sistemi geli?tirildikten sonra neredeyse her firma bu sistemi kendisiyle entegre etmeye çal??t?. Baz?lar? bunu ba?ard? da, ama onlar?n ba?ar?s?z olduklar? nokta NFC’yi kullan?c?lara kulland?rmakt?....

  • NFC Nedir Ne İşe Yarar

    NFC teknolojisinin kullan?m alanlar? gün geçtikçe art?yor. Android i?letim sistemli telefonlar?n ço?unda yer alan bu özellik, yak?n alan içerisinde ba?ka cihazlarla ileti?ime geçmenize yararken, hayat?m?z?...