• PC sektörü düşüşe devam ediyor

    Bundan birkaç sene önce mobil cihazlar?n PC’nin hakimiyetine son verece?i söylendi?inde ço?u ki?i buna inanm?yordu. Ancak gelmi? oldu?umuz noktaya bakt???m?zda kimsenin özel i?leri olmad??? dahilde...

  • PC satışlarında büyük düşüş var

    Daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere tablet ve mobil teknolojiye olan büyük kaymayla birlikte PC sektörünün yava? yava? eriyece?ini defalarca kez söylemi?tik. Ve bu kendini fazlas?yla göstermeye...

  • PC satışları düşüyor

    Sizlere daha önce yay?mlad???m?z yaz?larda neredeyse her seferinde dile getirmi?tik mobil sektörün PC’yi yava? yava? alt etmekte oldu?unu ve bunun istatistikleri de kan?tlanm?? bir ?ekilde...