• PC sektörü düşüşe devam ediyor

    Bundan birkaç sene önce mobil cihazlar?n PC’nin hakimiyetine son verece?i söylendi?inde ço?u ki?i buna inanm?yordu. Ancak gelmi? oldu?umuz noktaya bakt???m?zda kimsenin özel i?leri olmad??? dahilde...

  • PC sektörü düşüşte

    Yakla??k bir buçuk senedir az da olsa bir dü?ü? içerisinde olan pc sektörü kötü gidi?at?n? halen devam ettiriyor. Son olarak sektörün 2013’ün ikinci çeyre?ine ait...