Ana sayfa » Etiket arşivi » fiyat

\ \

Yeni Mac Pro’lar satışa sunuluyor

Dünyan?n birinci kullan?c?lara sunulan en güçlü bilgisayarlar?ndan biri olan Apple Mac Pro’lar?n yeni versiyonlar? bugünden itibaren Apple ma?azalar?ndaki yerini ald?. Geride b?rakt???m?z yaz aylar?nda düzenlenmi? olan WWDC 2013 etkinli?inde tan?t?lan Mac Pro, yeni tasar?m? ile dikkatleri fazlas?yla üzerine çekerken birçok farkl? teknik özellik seçene?iyle de iyi bir kullan?c? kitlesine hükmedecek gibi görünüyor. Amerika’da 2999 dolardan, […]

\ \ \ \

Panasonic Toughpad UT-MB5 fiyatı ve özellikleri

Önümüzdeki aylarda yeni tabletini sat??a sunacak olan Panasonic, tabletin detaylar?n? ?imdiden bizle payla?t?. Mükemmel bir monitöre ve görüntü kalitesine sahip olan Panasonic Toughpad UT-MB5 tasar?m?n?n yan? s?ra teknik özellikleriyle de üst düzey kullan?c?n?n ihtiyaçlar?n? kar??layabiliyor. Panasonic Toughpad UT-MB5 fiyat? olarak 5 bin 999 dolar aç?kland? ve aç?kças? Türkiye’ye gelmesini de beklemiyoruz. Magnezyum ala??m ve güçlendirilmi? […]

\ \ \ \ \

Asus Memopad fiyatı ve inceleme

Google ile birlikte yürüttükleri çal??malarda Nexus’u piyasaya süren ve beklenileni tam anlam?yla elde edemeyen Asus, 199 dolardan satt?klar? Nexus’tan daha ucuz bir tablet ile kar??m?za ç?k?yor. CES 2013’te tan?t?lan Asus Memo Pad ME172V sadece 150 dolarl?k fiyat?yla sat?lacak, özellikleri için de fiyata oranla iyi diyebiliriz. 7 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Asus Memo Pad […]

\ \ \

Facebook telefon fiyatı ve özellikleri

Facebook, yar?n çok büyük bir etkinlik düzenleyecek. ?irketten yap?lan resmi aç?klamada yar?nki etkinlikte mobil dünyas?n? ba?tan yazacak bir sistem ya da cihaz bizlerle tan??t?r?lacak. Etkinlikte tan?t?lacak ?ey ile ilgili internette birçok dedikodu dönmekte, bunlardan biri yeni bir telefon, biri de yeni bir i?letim sistemi. Geçti?imiz haftalarda HTC taraf?ndan geli?tirilen Opera UL adl? bir telefonun direkt […]

\ \ \ \

Valve Steam Box inceleme, fiyatı

Steam adl? online oyun sat?? platformu ile Half Life’tan bile çok büyüyen Valve’?n yeni bir oyun konsolu üzerinde çal??t??? aylard?r gündemimizi me?gul ediyordu. CES 2013’te en çok beklenen ürünlerden biri olarak dikkat çeken Steam Box tan?t?ld? ve gerçekten de bekledi?imize de?di, ama ?a??rtt? gibi gözüküyor. Biz büyük bir oyun konsolu beklerken Valve bize mini PC […]

\ \

Lenovo K900 fiyatı ve özellikleri

Lenovo K900 de CES 2013’te tan?t?lan yeni y?l?n yeni ak?ll? telefonlar?ndan birisi. Intel ile birlikte yürütülen özel çal??malar sonucu üretilen ve Intel Clover Trail+ platformuna sahip olan K900 Atom Z2580 i?lemci ile çal???yor. Telefonun 5.5 inçlik bir boyutu bulunuyor ki bu boyutun da son zamanlardaki en ideal, en tercih edilen oldu?unu belirtelim. 1080p ekran görüntü […]

\ \ \ \

Panasonic Lumix FT5 fiyatı ve özellikleri

CES 2013, bize yeni y?l?n teknolojik nimetlerini sunmaya devam ediyor. Birçok ilkin tan?t?ld??? fuarda tüm firmalar daha çok dikkat çekebilmek için ellerinden gelenleri artlar?na koymuyorlar. Panasonic de fuarda yeni foto?raf makinesi Lumix FT5’i tan?tt?. Lumix FT5’i di?er foto?raf makinelerinden ay?ran özelli?i anl?k foto?rafç? olman?z? sa?lamak. Bu foto?raf makinesi o kadar dayan?kl? ki iki metreden dü?se […]

\ \ \

Huawei Ascend W1 fiyatı ve özellikleri

Huawei’nin ilk Windows Phone 8 i?letim sistemli telefonu da tan?t?ld?. CES 2013’te firman?n ilk tan?tt??? telefon olarak dikkat çeken Huawei Ascend W1, orta segmentteki ba?ka bir telefonun özelliklerine sahip. Telefon 4 inç boyutunda bir ekrana sahip ve ekran?n çözünürlü?ü de 480×800. Tek çekirdekli i?lemciyle çal??an telefon 1.2 GHz performans sa?l?yor. Huawei Ascend W1 512 MB […]

\ \ \

Apple TV Türkiye fiyatı ve özellikleri

Geçti?imiz ay Türkiye’de resmi bayi açaca??n? aç?klayan Apple bir süre ard?ndan iTunes’un Türkçe versiyonunu da bizlere sunmu?tu. Amerika ve Avrupa’da resmi olarak sat??a sunulan Apple TV de birkaç gün sonra resmi olarak ülkemizdeki raflarda yerini alacak. Apple bu ürününde de distribütör olarak Bilkom’u seçti. Apple TV sayesinde saniyeler içerisinde film veya müzik sat?n alabilirsiniz. Ayr?ca […]

\ \ \ \

Canon PowerShot N fiyatı ve özellikleri

Sosyal a?lar?n hayat?m?zdaki yerleri gün geçtikçe art?yor. ?lk ba?ta sadece facebook ve twitter ile s?n?rl? olan bu a?lara ?imdi onlarcas? eklenmi? durumda. Bir zamanlar bu siteler teknoloji devlerine ayak uydururken ?imdi her ?ey tersine dönmü? durumda. Canon’un CES 2013’te tan?tt??? yeni modeli sosyal a?lar? çok s?k kullananlar için adeta biçilmi? bir kaftan. 1080p FULL HD […]

Sayfa 1 / 512345