• Yeni Google Maps

  Birkaç ay önce Google taraf?ndan tan?t?lan Google Maps’in yeni versiyonu sonunda kullan?ma sunuldu. Sadece masaüstü cihazlarda kullan?ma aç?lan yeni Google Maps birçok yeni ve yararl?...

 • Google Maps’e yeni güncelleme

  Google’?n düzenledi?i I/O etkinli?inden gelen haberlerin ard? arkas? kesilmiyor. Sürekli olarak bir yenilik aç?klayan Google yeni servislerinin yan? s?ra sonunda s?radan bir güncelleme gösterdi. S?radan...

 • Google Maps yeni özellik

  Google Maps, art?k evlerimizin ve dükkanlar?m?z?n içini de görecek! Google’?n ve Yandex’in de geli?tirdi?i uydu görüntülerinden olu?an canl? izleme sistemi gittikçe yay?l?yor. Google, bu olay?...

 • Google’la fotoğraf turu atın

  Google, dünyadaki do?al ve mimari güzellikleri evinize kadar getiriyor. Google Maps ile dünya turu atarken art?k foto?raf turu atma imkan?n?z da olacak. Google taraf?ndan Picasa...