• Grap Search can sıkıyor

  Birkaç ay önce Facebook’u ?ngilizce kullananlar?n kullan?m?na aç?lm?? olan GrapSearch için ?ikayetler gelmeye devam ediyor. Google da bu sistemi çok fazla bilgiyi aç??a vurdu?u için...

 • Grap Search bugün geliyor

  Facebook’un birkaç ay önce tan?tt??? yeni sistemi Grap Search bugünden itibaren kullan?c?larla bulu?uyor. Bir süredir zaten baz? kullan?c?larda bulunan sistem Facebook taraf?ndan rastgele da??t?lm??t?. Son...

 • Grap Search’ten bir yan etki

  Facebook’un birkaç gün önce yay?na ald??? Grap Search özelli?i hala ara?t?r?lmaya devam ediyor. Bu sistemin tan?t?m? için büyük bir gösteri düzenleyen Facebook, bizi bo?una bekletmedi?ini...

 • Facebook Grap Search’le tanıştı

  Facebook’un geçen gün tan?t?m?n? yapaca??n? aç?klad???, bizim yeni bir mobil i?letim sistemi ya da telefon olarak bekledi?imiz yenilik tan?t?ld?. Facebook, art?k Grap Search özelli?i ile...