• iOS 8 kullanımı artıyor

  ?lk ç?kt???nda yeni tasar?m?yla birlikte fazlas?yla be?enilen ama eski telefonlarda hatalara neden olmas? nedeniyle pek de h?zl? artmayan kullan?m oran?yla iOS 8 o dönemleri geride...

 • iOS 8 Hakkında Her Şey

  Geride b?rakt???m?z hafta tan?t?lan yeni nesil iPhone’lardan sonra Apple yeni mobil i?letim sistemi iOS 8’i de geçen gün tan?tt?. iOS 7 ile birlikte gelmi? olan...

 • Touch ID güvenilir mi?

  iPhone 5S ile gelmi? olan Touch ID teknolojisi bunun ard?ndan Samsung Galaxy S5’te de bizlerle bulu?turulmu?tu. Kolayl?kla hacklenebildi?ini gördü?ümüz bu teknoloji bu eksisine ra?men pratik...

 • iOS 8 hangi cihazlara geldi?

  Dün düzenlenen ve uzun süredir beklenen etkinlikle birlikte Apple yeni i?letim sistemlerini tan?tt?. Hem iOS 8’i hem de OS X 10.10 Yosemine’i bizlere sunan Apple...

 • iOS 8 İnceleme ve Özellikleri

  Apple’?n yeni mobil i?letim sistemi iOS 8, dün düzenlenen etkinlik ile tan?t?ld?. Tasar?m olarak pek farkl? yenilikler almam?? olan yeni sistemin en büyük özellikleri kullan?m?...