• Yooz arama motoru açıldı

  ?ran’?n internet konusunda millile?me sürecine gerçekten girmi? olmas? alk??a de?er bir durum. Bundan bir sene önce Nakavi’nin internet çal??malar?n?n h?zland?r?laca??na dair aç?klamalar?n herkes sözde kalmas?n?...

 • İran, WhatsApp’ı yasakladı

  ?eriatla yönetilmekte olan ?ran’dan ?a??rtan haberler gelmeye devam ediyor. Hatta bu ?a??rtan haberlere o kadar al??t?k ki, ?ran’dan ?a??rt?c? bir haber alman?n art?k ?a??rt?c? oldu?unu...

 • İran, Facebook yasağını kaldırıyor

  Dünyan?n ?eriatla yönetilen nadir ülkelerinden biri olan, ayn? zamanda kom?umuz oldu?unu bildi?imiz ?ran uzun zaman önce Facebook’a eri?im yasa?? getirmi?ti. Bu olay dünya çap?nda yank?...

 • Namaz kılan robot

  Teknoloji ve insanl?k o kadar geli?iyor ki her geli?meyi sizlere aktarmakta zorluk çekti?imizi söyleyebiliriz. ?imdi de ?ran’da bir ö?retmen dünyan?n ilk namaz kulan robotunu geli?tirdi....