• iWatch test ediliyor

  Belki de iki senedir beklemekte oldu?umuz yeni nesil ak?ll? saat iWatch, halen ne resmi bir sat?? ne de tan?t?m gördü. ?nternete bilgiler s?zd?r?lmaya devam ederken...

 • iWatch Fiyatı

  Ak?ll? saat teknolojisi dedikodular? ilk olarak Apple ile ili?kilendirilerek internete dü?mü?tü. Ancak Apple’dan önce birçok firma ak?ll? saatleri sat??a sundu. Hatta Türkiye’de iWatch ad?yla ütüler...

 • iWatch Özellikleri

  Ak?ll? saat teknolojisi için dedikodular ilk olarak Apple için ortaya at?lm??t?. Bir seneden fazla uzun bir süre geçerken halen Apple’dan resmi bir aç?klama gelmi? de?il....

 • iWatch, kadın ve erkekler için ayrı olacak

  Tahminimize göre uzun süredir Apple taraf?ndan üzerinde çal???lan iWatch için yeni bilgiler internete s?zd?r?ld?. Bir y?ldan uzun süredir bu cihaz? Apple’?n ç?karmas?n? bekliyoruz yaln?z Apple’?n...