Ana sayfa » Etiket arşivi » Lenovo

\ \ \ \

Lenovo SW-B100 Akıllı Bileklik

?u anda dünyan?n en çok PC satan firmas? olan Çinli Lenovo, giyilebilir teknoloji sektöründen de uzak kalmak sitemiyor. Bu aralar tüm geli?tiriciler ilk ak?ll? saatlerini üretip sat??a sunmaya ba?lad?, ancak Lenovo’dan ak?ll? saat de?il de ak?ll? bileklik geldi. Uzun süredir zaten böyle bir ürünün tan?t?laca?? hakk?nda dedikodular internette dola??yordu; ?imdi ise resmi site üzerinde yer […]

\ \ \ \ \ \

Lenovo Yoga Tablet 10 İnceleme

Bilgisayar sektörünün en çok sat?? yapan ismi olan Lenovo bu aralar tablet sektörüne de büyük yat?r?mlar yap?yor. ?smin Yoga Tablet serisi bir süredir ülkemizde de sat??a sunuluyor, bunlar?n aras?ndan en çok tercih edilenlerden bir tanesi de Lenovo Yoga Tablet 10. Tasar?m olarak gayet ince ve ??k olan tabletin teknik özellikleri de göz doldurmakta. ??te Lenovo […]

\

Lenovo Chromebook geliyor!

Google’?n Chromebook i?letim sistemi kullan?m oran?n?n her geçen dönem daha da art?r?rken neredeyse tüm bilgisayar üreticileri bu i?letim sistemiyle bilgisayar üretmenin pe?inde. Lenovo son zamanlarda en çok kâr eden ve en çok sat?? yapan bilgisayar üreticisi olarak kar??m?za ç?k?yor, ancak henüz bir Chromebook sat??a sunmad?. ??te bu dönem de sonunda son buluyor ve Lenovo da […]

\ \ \

Lenovo, Motorola’yı satın aldı!

Bundan 3 sene önce, 2011 y?l?nda Google taraf?ndan sat?n al?nan Motorola, zaten cep telefonu sektöründe tam da çökü? içerisine girmi? bir haldeydi. Google da sat?n ald?ktan sonra ismi uyand?racak hiçbir çal??mada bulunmazken san?r?z sadece patentler için sat?n al?nd? Motorola. Ancak geçti?imiz günlerde de Lenovo’nun Motorola’y? sat?n almak için Google’a teklif götürdü?ü konu?uluyordu; görülen o ki […]

\ \ \ \

Lenovo Miix fiyat ve özellikleri

Lenovo, yeni bir tablet serisini daha geçti?imiz gün Türkiye’de sat??a sunmaya ba?lad?. Seride dört tane tablet yer al?rken biz sizlere en profesyonel olan modelin özelliklerini verece?iz. Hem klavye entegreli çal??abilen hem de Intel i?lemciye sahip olan Lenovo Miix hem ofis programlar? kullan?m? konusunda fazla kullan??l? hem de orta seviyeli oyuncular? tatmin edecek yönde. ??te Lenovo […]

\ \

Lenovo, Türkiye’deki pazar payını artırıyor

Ülkemize di?er lider bilgisayar markalar?na göre biraz daha geç girmi? olan Lenovo, sat?? de?erlerini yükseltiyor. Dünyan?n her yerinde oldu?u gibi Türkiye’de de bilgisayar pazar? h?zl? bir ?ekilde küçülmekte; ancak bu Lenovo’nun i?ine yaram?? gibi çünkü bir sene içerisinde yüzde 95 büyüyerek Türkiye’deki pazar paylar?n? yüzde 18.2’ye kadar ç?kard?lar. Geli?tirdi?i yenilikçi teknolojileri, dinamik yap?s?, ki?isel ihtiyaçlar? […]

\

Lenovo Miix gün yüzüne çıktı

Lenovo Miix ad?n? verdi?i Windows 8 i?letim sistemli yeni tabletini gün yüzüne ç?kard?. Intel’in Atom i?lemcisini kullanan Miix, 1366×768 piksel çözünürlü?ünde 10,1″ HD IPS ekran kullan?yor. Bilgisayar ve tablet deneyimini bir arada sunmas?ndan ötürü Miix olarak adland?r?lan cihazda 2 GB RAM, 64 GB eMMC dahili depolama alan? ve 32 GB’a kadar art?r?labilen microSD kart deste?i […]

\ \ \

Lenovo ThinkPad X1 Carbon İnceleme

Lenovo geçti?imiz may?s ay?nda duyurdu?u ThinkPad’i 21 a?ustosta sat??a sunaca??n? duyurdu. ?? adamlar? taraf?ndan sab?rs?zl?kla beklenin diz üstü bilgisayar tasar?m?yla da dikkatleri üzerine çekmeyi ba?ar?yor. Ekran boyutu 14 inç olacak ve 1600×900 çözünürlüklü olacak. Bilgisayar?n sanal bellek miktar? ise 4 GB olacak. 3G servisi de bulunacak laptop’ta HD video çekimi yapabilen bir de kamera bulunacak. […]

\

Lenovo’nun yeni Ultrabook’u yakında geliyor

Geçti?im Ocak ay? içinde gerçekle?tirilen CES fuar?nda tan?t?lan Lenovo’nun IdeaPad Yoga Ultrabook’la ilgili detaylar gelmeye ba?lad?. Bir tablet PC gibi kullan?m imkan? olan Lenovo IdeaPad Yoga Ultrabook’un 1900 dolardan sat?lmas? planlan?yor. Core i7 i?lemcili modeli ise 2400 dolar civar?nda  olacak. Dünyan?n en ince dizüstü bilgisayar? olma özelli?i ta??yan cihaz?n inceli?i sadece 16.9 mm. A??rl??? ise […]