• Surface Pro 2 Sorunları

  Özellikle tasar?m?, sonra da üstün teknik özellikleriyle ilk ç?kt??? dönemde kullan?c?lar?n ilgisini fazlas?yla çeken, ard?ndan sat?? de?erlerinde dü?ü? ya?ayan ancak buna ra?men halen en çok...

 • Xbox One diski hatalı

  Birkaç hafta önce sat??a sunulan yeni nesil oyun konsolu Xbox One’a kötü yorumlar gelmeye devam ediyor. Henüz sat??a sunulmadan önce özellikleri ve fiyat?yla zaten ele?tiri...

 • Grap Search can sıkıyor

  Birkaç ay önce Facebook’u ?ngilizce kullananlar?n kullan?m?na aç?lm?? olan GrapSearch için ?ikayetler gelmeye devam ediyor. Google da bu sistemi çok fazla bilgiyi aç??a vurdu?u için...

 • iOS 7 sorunları

  Apple’?n en son kullan?c?lar?na sundu?u mobil i?letim sistemi olan iOS 7 tasar?m bak?m?ndan fazlas?yla be?enilmi?ti, ancak birçok sorunla geldi. Yine de eski iOS sürümlerinin ilk...

 • Windows tabletlerde pil sorunu

  ?u ana kadar üretilmi? olan ço?u Windows i?letim sistemli tableti denedik, bunun yan? s?ra çok fazla yorum ve inceleme geldi. Hepsinin gösterdi?i ortak noktalardan biri...