Ana sayfa » Etiket arşivi » toshiba

\

Toshiba garanti süresini uzattı

Ülkemizde teknoloji alan?nda neredeyse her ürünü satmakta olan Toshiba, gücünü her geçen gün katlamaya devam ediyor. En çok dayan?kl? dizüstü bilgisayarlar?yla isim yapm?? olan firma ?imdi de garanti sürelerini yeniledi. Yap?lan yeni aç?klamalara göre art?k Toshiba baz? ürünlerinde 5 y?la kadar garanti verecek. Teknolojik bir üründe böylesine uzun bir garanti deste?inin bulunmas? sizin de tahmin […]

\ \ \ \ \

Toshiba Satellite P55t Fiyatı ve Özellikleri

Dizüstü bilgisayar sektörünün lider ismi olan Toshiba’dan yeni bir model daha geliyor. Bu aralar birçok modeli sat??a sunan Toshiba’n?n bu yeni modeli üzerinde büyük bir yaz? yazaca??z, bunun nedeni ise cihaz?n 4K Ultra HD ekrana sahip olmas?; ayn? zamanda ekran?n dokunmatik de olmas?. Toshiba Satellite P55t fiyat? olarak bin 499 dolar aç?klan?rken özelliklerine a?a??dan ula?abilirsiniz. […]

\ \ \ \ \

Toshiba Excite Write Fiyat ve İnceleme

Dizüstü bilgisayarlar?n lider isimlerinden biri olan Toshiba, bu ba?ar?s?n? tablet sektörüne de aktarmak istiyor. Uzun süredir bu konuda büyük çal??malar yap?p önemli cihazlar? sat??a sunan Uzakdo?ulu firma ?imdi de Toshiba Excite Write’? tan?tt?. Uygun bir fiyata sahip olan yeni nesil tablet, teknik özellikleriyle de gayet dikkat çekici. Toshiba Excite Write fiyat? olarak 1.524,58 TL aç?kland?. […]

\ \ \ \ \ \

Toshiba Portégé Z10t Fiyat ve İnceleme

Dizüstü bilgisayar sektörünün en büyük geli?tiricilerinden biri olan Toshiba’dan hem tablet hem de laptop olarak kullan?lma ?ans? tan?yan yeni bir ürün daha geldi. Toshiba Portege Z10t ad?yla tan?t?lan ürün gayet ??k bir tasar?ma ve çok iyi teknik özelliklere sahipken SSD kullanmas? da kullan?c?lar için ayr? bir avantaj. Biz de bu yaz?m?zda sizler için Toshiba Portege […]

\ \ \ \ \ \

Toshiba Tecra W50-A İnceleme

Dizüstü bilgisayar sektörünün lider isimlerinden biri olan uzakdo?ulu geli?tirici Toshiba, geride b?rakt???m?z günlerde yeni bir modelini daha sat??a sunmu?tu. Tecra serisini büyütmeye devam eden firma en son Toshiba Tecra W50-A’y? da tan?tt? ve ?u anda birçok teknoloji markette sat??ta. Cihaz?n teknik özellikleri gayet sa?lam gözükürken tasar?m? için de ayn? ?eyleri söyleyebiliriz. Teknik Özellikler ??lemci: ?ntel […]

\ \ \ \ \

Toshiba Tecra W50 İnceleme

4K görüntü kalitesi televizyonlar üzerinde yerini geride b?rakt???m?z sene almaya ba?lam??t? ama henüz hiçbir tablet veya PC’de kendini göstermi? de?il. Toshiba ise bu 4K görüntü kaliteli ultrabooklar? üreten ilk isim oldu. Toshiba Tecra W50, 4K görüntü kalitesi sunmay? ba?ar?rken di?er teknik özellikleriyle de tatmin ediyor. Üst düzey tasar?mc?lar için geli?tirilmi? olan yeni cihazlar 2014’ün orta […]

\ \ \ \

TOSHIBA Satellite W30DT-A-104 İnceleme

Toshiba yeni nesil bir cihaz? daha sat??a sundu. Tablet – Bilgisayar olarak kullan?lanbilen yeni Toshiba Satellite W30DT-A-104, AMD i?lemci ile desteklenmi?ken özellikle tasar?m?yla gayet dikkat çekiyor. Tasar?m?n yan? s?ra teknik özellikleriyle de tatmin etmeyi ba?aran yeni nesil dizüstü bilgisayar fiyat konusunda da gayet uygun gibi. ??te Toshiba Satellite W30DT-A-104 inceleme yaz?s? TOSHIBA’n?n bu en yeni […]

\ \ \ \ \

Toshiba Encore tablet fiyat ve özellikleri

Dizüstü sektörünün en büyük ismi olarak gösterilen Uzakdo?ulu Toshiba, ayn? unvan? tablet piyasas?nda da ele geçirmek istiyor. Son zamanlarda fazla tablet tan?tmayan isim ?imdi Encore ad?ndaki tabletinin lansman?n? gerçekle?tirdi. Windows 8.1 i?letim sistemiyle sat??a sunulan Toshiba Encore Tablet fiyat konusunda hiçbir bilgiyle ayd?nlat?lmazken tabletin 8 inç büyüklü?ünde bir ekran? bulunuyor ve tek elle kullan?m için […]

\ \ \

Dünyanın en küçük sabit diski

Dünyan?n en küçük sabit diski Toshiba taraf?ndan geli?tirildi. Yeni sabit diskimizin boyutu sadece 9mm ile s?n?rl?. Fiyat? da oldukça uygun olan sabit diskin kapasitesi 500 GB ve fiyat? sadece 115 dolar. ?u an için Türkiye’de sat?lmas? ise söz konusu de?il. Ama Toshiba’n?n ülkemize getirdi?i ürünlere bakacak olursak, yeni sabit diskin gelmesi de pek uzun sürmez. […]