Ana sayfa » Etiket arşivi » inceleme

\ \ \

LG 42LB652 İnceleme

Ak?ll? televizyonlar?yla birlikte ismini bir anda fazlas?yla iyi bir hale getirmeyi ba?arm?? olan LG, son zamanlarda yeni bir televizyon daha tan?tm??t?. LG 42LB652 modeliyle sat??a sunulan ak?ll? televizyon hem teknik özellikleriyle hem de yaz?l?m tasar?m?yla gayet iyi bir izlenim b?rak?rken bu yaz?m?zda halen televizyonu almay?p, almay? dü?ünen ancak kesin karar veremeyenlere yard?mc? olaca??z. A?a??da Shift […]

\ \ \ \

YotaPhone İnceleme

Bundan birkaç ay önce ilk haberi gelen ve Rusya hükümeti taraf?ndan da desteklenmekte olan YotaPhone projesi yava? yava? iyiden iyiye gün yüzüne ç?k?yor ve detaylar?n? görebiliyoruz. Son olarak telefon geçti?imiz günlerde bir fuarda kendini gösterdi. ShiftDelete ekibi de telefonu yak?ndan inceleme f?rsat? bulmu?. A?a??da telefonun elimizde bulunan bir videosu yer al?yor, daha yak?ndan incelememizi sa?l?yor […]

\ \ \ \ \

Asus Transformer Pad TF701 İnceleme

Asus, tablet serisini güçlendirmeye devam ediyor. Geçti?imiz dönemlerde Transformer Pad TF701’i sat??a sunan firma, üst segmentte de güçlenmeye ba?lam??t?. Tegra 4 çipsetine sahip olan yeni nesil tablet 2 GB RAM’e sahipken oldukça uzun bir pil ömrüne sahip. 1080p video izlerken 8 saat kadar pil ömrü sunan Asus Transformer Pad TF701, 10.1 inçlik ekran?n?n yan? s?ra […]

\ \ \ \

Kingston DataTraveler Locker+ G3 İnceleme

Tart??mas?z dünyan?n en iyi USB belleklerini üretmekte olan Kingston’dan yeni sisteme sahip olan bir ürün daha tan?t?ld?. DataTraveler Locker+ G3 ad?yla tan?t?lm?? olan yeni USB bellek DTLPG3 kod ad?na sahipken beklendi?i gibi USB 3.0 giri?i kullan?yor ve ki?isel dosyalar? özel sistemle ?ifrelemekten kendi kendini güvenlik için kitlemeye kadar birçok üstün özelli?e sahip. ??te Kingston DataTraveler […]

\ \ \

LG 55EA980V Curved OLED TV İnceleme

Televizyon teknoloji son be? senede o kadar büyük bir geli?im içerisine girdi ki LCD, LED, Plazma derken s?ra OLED’e kadar geldi. Televizyon ekran?n?n en son ula?t??? kademe OLED TV’ler evlerdeki say?s?n? art?r?rken büyük firmalar da bu teknoloji üzerine büyük yat?r?mlar yapmaktalar. Neredeyse tüm OLED TV’ler Smart TV altyap?s?yla geli?tiriliyor. LG de yeni bir televizyonunu tan?tt?. […]

\ \ \

Asus Sabertooth Z87 İnceleme

Konsollar?n mükemmel bir grafik sunmas?yla birlikte bu konuda PC donan?m üreticileri daha fazla mesai yapmaya ba?lad?lar. Özellikle önümüzdeki sene çok iyi ekran i?lemcilerinin piyasaya sunulmas? beklenmekte. Asus da yeni bir ekran kart?n? tan?tt?. 310 dolarl?k fiyat etiketine sahip olan Asus Sabertooth Z87 inceleme yaz?s? a?a??da yer al?yor. Asus Sabertooth Z87 üzerinde 2 adet fan yuvas? […]

\ \ \ \

TOSHIBA Satellite W30DT-A-104 İnceleme

Toshiba yeni nesil bir cihaz? daha sat??a sundu. Tablet – Bilgisayar olarak kullan?lanbilen yeni Toshiba Satellite W30DT-A-104, AMD i?lemci ile desteklenmi?ken özellikle tasar?m?yla gayet dikkat çekiyor. Tasar?m?n yan? s?ra teknik özellikleriyle de tatmin etmeyi ba?aran yeni nesil dizüstü bilgisayar fiyat konusunda da gayet uygun gibi. ??te Toshiba Satellite W30DT-A-104 inceleme yaz?s? TOSHIBA’n?n bu en yeni […]

\ \ \ \ \

Asus Memopad fiyatı ve inceleme

Google ile birlikte yürüttükleri çal??malarda Nexus’u piyasaya süren ve beklenileni tam anlam?yla elde edemeyen Asus, 199 dolardan satt?klar? Nexus’tan daha ucuz bir tablet ile kar??m?za ç?k?yor. CES 2013’te tan?t?lan Asus Memo Pad ME172V sadece 150 dolarl?k fiyat?yla sat?lacak, özellikleri için de fiyata oranla iyi diyebiliriz. 7 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Asus Memo Pad […]

\ \ \ \

Valve Steam Box inceleme, fiyatı

Steam adl? online oyun sat?? platformu ile Half Life’tan bile çok büyüyen Valve’?n yeni bir oyun konsolu üzerinde çal??t??? aylard?r gündemimizi me?gul ediyordu. CES 2013’te en çok beklenen ürünlerden biri olarak dikkat çeken Steam Box tan?t?ld? ve gerçekten de bekledi?imize de?di, ama ?a??rtt? gibi gözüküyor. Biz büyük bir oyun konsolu beklerken Valve bize mini PC […]

\ \ \

CuBox Pro inceleme

SolidRun sonunda dünyan?n en küçük bilgisayar?n? üretti. Bu vakte kadar birçok mini bilgisayar üretildi ama bunlar?n ne teknik özellikleri yeterli oldu ne de tasar?mlar?yla sevindirdiler. CuBox pro ise tatmin edici özellikleri ve dahili USB giri?leriyle oldukça kullan??l? bir cihaza benziyor. Cihaz sadece tek kullan?c? için geli?tirildi. CuBox Pro birden fazla i?letim sistemini kullanabiliyor. Bunlar?n ba??nda […]

Sayfa 1 / 3123