Mobil

Mobil Haberler, Mobil iletişim teknolojileri bilişim dünyasının en merak edileni olmaya devam ediyor. Son teknolojik gelişmeler, mobil cihazlar ve teknolojileri hakkındaki en güncel bilgiler sitemizde.

 • Galaxy Gear 2 fiyatı ve özellikleri

  Ak?ll? saat teknolojisini Apple’dan önce bizlerle bulu?turmay? ba?aran Samsung, bu saate fahi? bir fiyat belirlemi?, bu nedenden dolay? da istedi?i sat?? de?erlerini yakalayamam??t?. Galaxy Gear...

 • Samsung Galaxy S4 renk seçenekleri

  Yakla??k 2 ay önce sat??a sunulan Samsung Galaxy S4 sadece iki renkle birlikte bizlere tan?t?lm??t?. Aradan belli bir süre geçtikten sonra yeni renklerin de sat??a...

 • Nokia MixRadio geldi

  Bundan yakla??k iki ay önce sizlere Microsoft’un Nokia’y? sat?n ald???na dair haberimizi vermi?tik. O haberden sonra pek bu konu üzerinde durmad?k, çünkü pek de do?rular?...

 • Apple iPhone 5’e iki yeni reklam

  Apple, ?u an en de?erli ürünü olan iPhone 5 için iki yeni reklam daha yay?mlad?. Bu reklamlar?n bu kadar geç gelmesi kafalar? oldukça kar??t?r?rken bir...

 • Sony’nin yeni Ultrabook’u tanıtıldı

  Sony’nin de Ultrabook piyasas?na girece?inden haberdard?k. Nihayet beklenen oldu. Firma ilk Ultrabook modelini tan?tt?. Daha önceleri ç?kard??? ince notebook ve netbooklarla ad?ndan söz ettiren Sony’nin...

 • Line’dan özel açıklamalar

  Mobil uygulamalar?n h?zla geli?mesi ve bu sektöre de büyük yat?r?mlar?n yap?lmas?yla birlikte ortayta önemli istatistikler ç?k?yordu. Özellikle arkas?nda iyi isimler olan uygulamalar ve farkl? bir...

 • WhatsApp yenilendi

  Dünyan?n en çok kullan?lan çevrimiçi mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp’e iPhone için yeni bir güncelleme geldi. Yeni gelen güncellemeyle birlikte kullan?m? daha zevkli ve pratik bir...

 • Moto 360 Akıllı Saat

  Ak?ll? cihazlara olan ilgi her geçen dönem art?yor. Son zamanlarda da firmalar?n ak?ll? saat pe?inden ko?tu?unu biliyoruz. Bunu gözard? edemeyen Google, ak?ll? saat geli?tiricileri için...

 • 4.5G’ye Geçmeye Hazır Mısınız?

  Ülkemizin telefon ?ebeke standartlar?n?n halen 3G seviyesinde kalmas? hem biz kullan?c?lar?n hem de telekomünikasyon ?irketlerinin ho?una gitmemi?, devlet de bu sorunu h?zl? bir ?ekilde çözece?ine...