Ana sayfa » Etiket arşivi » featured

\ \ \

Windows 10 telefonlara geliyor

Bilgisayarlarda, tabletlerde ve ak?ll? telefonlarda tek i?letim sistemi dönemine geçmek için haz?rl?klar?n? devam ettiren Microsoft, bu süreçte Windows 10 üzerinde çal??malar?n? s?kla?t?rd?. Geride b?rakt???m?z aylarda Windows 10’un önizleme sürümünü developerlarla payla?an Microsoft yak?nda bu sistemin mobil versiyonunu da bizlere tan?tacak. Etkinli?in Ocak ay?n?n sonunda yap?lmas? beklenirken nas?l bir tasar?ma ve h?za sahip olaca?? ?imdiden büyük […]

\ \ \ \

Kinect’siz Xbox One Ön Siparişte

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulan yeni nesil konsollar seneler sonra Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? k?zd?rm??t?. PlayStation 4 ve Xbox One ?u anda sat??tayken bu vakte dek milyonlarca kez satt?lar bile; beklenenden çok daha iyi gelir elde ettirdiler geli?tiricilerine. Microsoft, Xbox One’da Kinect’i zorunlu bir halde satarken Sony, PlayStation 4’te kameray? opsiyonel bir […]

\ \ \ \

Samsung Galaxy Win fiyatı ve özellikleri

Geçti?imiz haftalarda Çin’de sat??a sunulmaya ba?lanan Samsung’un yeni telefonu art?k global pazara da girdi. Dört çekirdekli Snapdragon 200 i?lemci ile çal??makta olan telefon 1.2 GHz güç sa?l?yor. Ayr?ca bu Snapdragon’un içinde Adreno 203 dahili grafik i?lemcisi bulundu?unu da belirtelim. 4.7 inç büyüklü?ünde TFT LCD ekran kullanmakta olan Samsung Galaxy Win’in en dü?ük yan? olarak bunu […]

\ \ \ \ \

Picture Frame, Windows Blue’ya da geliyor

Windows Phone 8’in yay?mlanmas?ndan sonra özellikle Nokia Lumia serisinde görmeye al??t???m?z Picture Frame özelli?i Windows Blue’ya da geliyor. Peki Picture Frame özelli?i ne i?e yar?yor, nedir? Picture Frame ile birlikte istedi?iniz tüm resmi cihaz ekran?nda gösterebileceksiniz. Microsoft yeni ald??? kararla art?k i?letim sistemlerini s?kl?k ile güncelleyecek. Yani yeni bir Windows i?letim sistemi için 3 ya […]

\ \ \ \ \

GSMA, en iyi telefonları seçti

Her y?l GSMA taraf?ndan seçilen y?l?n en iyi telefonlar? yine sahiplerini buldu. Birkaç gün önce ba?layan ve halen devam etmekte olan MWC 2013’te sonuçlar? aç?klayan GSMA bizleri pek de ?a??rtt? diyemeyiz. Barselona’da yap?lan aç?klamaya göre 2012 y?l?n?n en iyi telefonu Samsung Galaxy S2 oldu. Bu ödülü Galaxy S3’ün de?il de bir alt modelinin almas?nda bir […]

\ \ \

Yerli cep telefonu üretilecek

Barselona’da düzenlenmekte olan MWC 2013’e ülkemizden de önemli isimler kat?ld?. Geçti?imiz gün Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m yapt??? konu?mada ülkemiz ad?na sevindirici aç?klamalarda bulundu. Y?ld?r?m yapt??? aç?klamada Turkcell ile Quallcom’un birlikte çal??malar yürüttü?ünü, yeni bir yerli telefonun gelece?ini dile getirdi. Konu hakk?nda Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de söz ald?. ?u ana kadar […]

\ \ \ \

PlayStation 4 fiyatı belli oldu

Playstation 4’ün tan?t?m?na sadece bir gün kald?, yar?n tan?t?lacak ama hakk?nda ç?kan dedikodular hala devam ediyor. En son olarak The Times’da ç?kan bir habere göre PlayStation 4’ün ?ngiltere sat?? fiyat? 300 dolar olacak. Bu da demek oluyor ki PS4 bize PS3’e oranla daha ucuza gelecek. PS3 400 pounddan sat??a sunulmu?tu. Ancak haberin devam?na göre bu […]

\ \ \

HTC’den Apple’a zafer şarkısı

Elektronik üreticilerinin mobil cihaz sava?lar? son sürat devam ediyor. ?ngiltere’de görülen en son patent davas?nda, Yüksek Mahkeme, “kayd?rarak kilit açma” özelli?i üzerindeki patent ihlali ba?vrusunda Apple’? haks?z buldu. Mahkeme, 81 sayfal?k karar?nda, foto?raf yönetimi ve kayd?rarak kilit açma patentlerinin de dahil oldu?u üç patentin ihlal edildi?ine yönelik suçlaman?n geçersiz oldu?unu belirtti. Apple, söz konusu patentlerin […]

\ \

Apple 17 inçlik MacBook Pro üretmeyecek

Apple en çok güvendi?i cihazlar?ndan birisi olan Macbook Pro’larda bu y?l revizyona gidebilir. Gelen bilgilere göre 2012’de art?k 17 inçlik macbook Pro üretilmeyecek. Edinilen bilgiye göre 17 inçlik MacBook Pro yerine MacBook Pro ile MacBook Air kar???m? yeni bir cihaz üretilecek. Ancak gelen bilgilerde bu yeni cihaz?n nas?l olaca??na dair herhangi bir not bulunmuyor.

\ \

Microsoft Office tarih oluyor

Microsoft’un efsane yaz?l?m program? Office’in eski sürümleri ortadan kald?r?l?yor. El çekmeler, Windows XP’yle ba?layacak. Office 2007’ye yap?lan güncellemeler 6 ay sonra bitiyor. Tarihler 2017’yi gösterdi?inde ise Microsoft elini aya??n? Office’ten tamamen çekmi? olacak.  

Sayfa 1 / 212