Ana sayfa » Etiket arşivi » iPad

\ \ \

iPad’e parmak sensörü geliyor

iPhone 5S ile kullan?c?lar?na parmak sensörü teknolojisini sunmu? olan Apple’?n bundan sonraki tüm cihazlar?nda bu özelli?e yer vermesi bekleniyor. Bu vakte kadar iPad için bir aç?klama gelmemi?ken tüm beklentiler iPad’de de parmak sensörünün bulunaca?? yönünde. KGI taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre bu sene tan?t?lacak olan modellerde de Touch ID bulunacak; böylelikle cihazlar?n güvenlik sistemleri hem daha […]

\ \ \ \

iPad Office programı yayımlandı

Microsoft senelerdir Apple cihazlar?nda beklenen Office uygulama setini yay?mlam?yordu. ANcak geçti?imiz günlerde bu uygulamalar iPad için de yay?mland? ve milyonlarca kullan?c?ya kolayl?k sa?land?. Haftada 12 milyondan fazla kez indirilen Microsoft Office ücretli olarak yay?mland?. Uygulaman?n PC versiyonuyla belki de hiçbir fark? bulunmuyor ve gayet kullan??l?. iPad için Office ekibinden kareler Uygulaman?n arkas?ndaki yaz?l?m ekibi üyeleri […]

\ \ \ \

Apple, kendi hatasıyla yüzleşiyor

Dünyan?n en de?erli markas? olan Apple geçenlerde sat??a sundu?u ba?ar?l? modellerin ard?ndan ba??n? belaya sokmu? durumda. Neredeyse her ürünü kusursuz olan ve çok be?enilen Apple, iPad Mini ve iPad Air’da da ayn? ilgiyi gördü. O kadar fazla sat?? yap?l?yor ki üretime yeti?emiyor ?u anda Apple ve ilginin y?lba?? hediye furyas?yla birlikte daha da katlanaca?? tahminler […]

\ \

iPad Mini yarın tanıtılıyor

Uzun süredir yeni ürünlerini tan?tmas?n? bekledi?imiz Apple sonunda sürprizlerini yar?n bizlere sunacak. Geçti?imiz günlerde iPhone 5C ve iPhone 5S’i sunarak ilgiyi zaten üzerine çekmi? olan dünyan?n en de?erli firmas? ?imdi ise tablet versiyonlar?n? bizlere sunacak. Gelen bilgilere göre Apple’?n tan?t?m etkinli?i yar?n Türkiye saati ile saat 8’de ba?layacak ve yeni iPad ile birlikte yeni iPad […]

\

iPad’e parmak izi sensörü mü geliyor

Geride b?rakt???m?z ay tan?t?lm?? olan iPhone 5S’le birlikte art?k Apple kullan?c?lar? parmak izi sensörü de kullanabiliyor. ?u an gelen bilgiler Apple’?n parmak sensörü geli?tirme konusunda sorunlar ya?ad??? yönünde, hatta bu yüzden iPhone 5S’ler gecikmeli olarak da sat??a ç?kabilir; ancak tabi henüz resmiyet kazanmam?? durumda. Peki yenil nesil iPad’lerde de parmak izi sensörü olacak m?? Bunun […]

\ \ \

ClamCase Pro ile iMac yapma

E?er elinizde bir iPad varsa ve iMac almak istiyorsan?z art?k iMac sat?n alman?za gerek kalmayacak. ClamCase Pro adl? bir iPad klavye ve korumas?yla birlikte iPad’inizi iMac’e çevirebiliyorsunuz. ?stenildi?i takdirde sadece k?l?f olarak kullan?labilen bu ClamCase Pro’yu isterseniz klavyesiyle beraber de kullanabilirsiniz. Convertible k?l?f olarak an?lan bu sistemle birlikte iPad’inizde kulland???n?z klavyeyi de bir araya getirirsek […]

\ \

Mozilla Junior indir

Mozilla bizlere 2012 içerisindeki Haziran ay?nda iPad için yeni bir taray?c? geli?tirmekte oldu?u haberini vermi?ti. O tarihte program ad?na baz? bilgileri de bizlere sunan Mozilla hala program? yay?mlam?? de?il, oysa 6 ay içinde bizlerle bulu?turacaklar?n? söylemi?ti. Ama gelen bilgiler Mozilla Junior’?n 2013’ün ilerleyen aylar?nda iPadlerimizde olaca?? yönünde. Polonya’da bulunan ve Lehçe yay?m yapan bir siteye […]

\ \ \ \ \

Avea iPad Mini satışları

En son ç?kan iPad’i ülkemizde ilk olarak sat??a sunan Avea ?imdi de iPad Mini için ayn? hizmeti verecek. E?er iPad Mini’nin boyutu size çok büyük geliyorsa ya da daha pratik bir Apple markal? tablet kullanmak istiyorsan?z 7.9 inç boyutundaki Apple iPad Mini’yi Avea ma?azalar?ndan sat?n alabileceksiniz. Apple iPad Mini’ler bugünden, yani 24 Aral?k’tan itibaren Avea […]

\ \ \ \ \

iPad Yandex.Disk kullanımı

Art?k iPad kullan?c?lar? da Yandex’in Yandex.Disk uygulamas?ndan yararlanabilecek. Birkaç ay önce bilgisayar kullan?c?lar?n?n kullan?m?na aç?lan, bulut sistemli online depolama uygulamas? AppStore’da ?u anda indirilebilir durumda. Art?k iPad kullan?c?lar? da istedikleri yerden dosyalar?n? yedekleyebilip tekrar elde edebilecekler. ?u an sadece yurtd???ndaki iPad kullan?c?lar?n aç?lan bu hizmet 2013’ün Haziran ay?nda bizlerle bulu?turulacak. Bu sayede anl?k çekti?iniz foto?raflar? […]

\ \ \

Avea iPad kampanyası

Avea, Apple’?n en son ç?kard??? ürünleri ülkemize bu sene ilk getiren firma olarak göze çarp?yor. Di?er telefon operatörleri bu konuda biraz geç kalsalar da Avea her zaman ilk ad?m? atan taraf oldu. ?imdi de yeni nesil iPad ilk olarak Avea ile sat??a sunuluyor. iPad Avea kampanyas? bugünden itibaren Avea’n?n tüm ma?azalar?nda ba?lad?. Yeni nesil iPad’inizi […]

Sayfa 1 / 212