Ana sayfa » Etiket arşivi » işlemci

\ \ \

Intel 5. nesil Core işlemcilerini tanıttı

??lemci konusunda dünyan?n lideri oldu?u tart??mas?z olan Intel, dünyada büyük ses getiren yeni nesil i?lemcilerininin Türkiye lansman?n? da gerçekle?tirdi. 5. nesil Core i?lemcilerle birlikte art?k bu i?lemcilere sahip olan bilgisayarlar kablosuz görüntü aktar?m?, hatta kablosuz ?arj bile olabilecek. 14 nanometre teknolojisiyle geli?tirilmi? olan i?lemcilerle birlikte art?k daha iyi performans da al?nacakken ?s?nma sorunu da yava? […]

\ \ \ \ \

Windows 8.1 64 bit’in desteklemediği AMD işlemciler var

Geçti?imiz günlerde kullan?ma sunulmu? olan Microsoft’un yeni i?letim sistemi Windows 8.1’in en büyük aç??? geçen gün ortaya ç?kar?ld?. Gelen bilgilere göre Windows 8.1 64 bit baz? AMD i?lemcilerinde çal??m?yor. Sadece 64 bit versiyonuyla kullan?ma sunulmu? olan i?letim sistemi en çok Athlon 64 i?lemci serisiyle sorunlar ya?amakta. AMD 64 ailesi olarak adland?r?lan ilk nesil 120nm ve […]

\ \ \

Intel Broadwell geç gelecek

2013’ün son aylar?nda bizlere sunulmas?n? bekledi?imiz Intel Broadwell’den üzücü bir haber geldi. Geçti?imiz gün bir konu?ma yapan Intel yöneticisi Broadwell’in bizlere 2014’ün ilk çeyre?i içerisinde sunulaca??n? dile getirdiler. ?u anda Windows 8.1 için optimize edilme a?amas?nda oldu?u belirtilen i?lemciler yak?n zamanda da üretime girecek. Intel’in CEO’su Brian Krzanich gazetecilere yapt??? aç?klamada, bunun küçük bir gecikme […]

\ \

Galaxy Note 3, Exynos 5 Octa ile gelecek

Samsung, geçti?imiz günlerde CES 2013’te 8 çekirdekli mobil i?lemcisini duyurmu?tu. Telefon sektörünü hayrete dü?üren bu i?lemcinin foyas? ise sonradan ortaya ç?km??t?: 8 çekirdek ayn? anda istenilen performans? verememekte. 1.8 GHz gücünde olan bu i?lemcinin Samsung Galaxy S4’le birlikte de?il, Samsung Galaxy Note 3 ile bizlerle tan??t?r?lmas? bekleniyor. Asl?na bak?l?rsa internette geli?en haberler Exynos 5 Octa’n?n […]

\ \

AMD Vision işlemcileri

AMD, 2009 y?l?nda kullan?c?lar?n tercihlerini daha kolayla?t?rmak ve daha fazla verim ad?na Vision i?lemcileri geli?tirip piyasaya sürmü?tü. ?lk ç?kt??? aylarda oldukça ra?bet gören bu sistem aradan aylar geçtikçe gelen ?ikayetlerle birlikte büyük bir duraksama dönemine girdi ve art?k üretilmeyecek gibi gözüküyor. Vision’?n sistemi ?uydu ki ayn? özelliklere sahip olan i?lemciler üç farkl? türde piyasaya sürülüyordu. […]

\ \ \

Intel Clover Trail Atom Z2760 işlemci

Intel Atom i?lemcisi ailesine bir yenisini daha ekledi. Daha önce android i?letim sistemli telefonlarda kullan?lmak üzere Atom i?lemci geli?tiren Intel, bu i?lemcisini ise tabletler için üretti. ??lemcinin gücü ise 1.8 GHz. Yeni bir teknoloji de bu i?lemide kullan?ld?. Donan?m olarak 2 çekirdekten olu?sa da 4 çekirdek i?lemci performans? sa?layacaklar. Ancak üretimi konusunda tek bir eksik […]

\ \ \ \

AMD işlemci fiyat indirimleri

Intel’in pazar gücüne kar?? art?k dayanamayan AMD, fiyatlar?nda indirime gidiyor. Özellikle oyun kullan?c?lar? taraf?ndan Intel’in seçilmesinin sebebi AMD’nin çok çabuk ?s?nan i?lemciler üretmesi. Ama fiyat-performans baz al?nd???nda AMD i?lemciler daha kârl? ç?k?yor. Önümüzdeki günlerde gelecek olan fiyat düzenlemesine göre AMD i?lemcilerinde yüzde 1 ile yüzde 23 aras?nda bir fiyat indirimi ya?anacak. AMD’nin üretti?i en h?zl? […]