• Avea, Yandex ve Opera’dan ücretsiz internet

  Ülkemizin en büyük cep operatörlerinden biri olan Avea, baz? kampanyalar? dahilinde kullan?c?lara ücretsiz internet sunuyor; ancak bunun için baz? ?artlara uymak ve ödül kazanm?? olmak...

 • Android, liderliğe devam ediyor

  Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza...

 • Mobil internette yükseliş var

  Global Web Index, yapm?? oldu?u ara?t?rmalar aras?na bir yenisini daha ekledi. Son bir senede dünya çap?nda ses getiren ara?t?rmalar?n alt?na imza atan firma ?imdi de...

 • Tabletler yolun sonuna mı geliyor?

  Sizlere neredeyse tüm teknoloji içerikli yaz?lar?m?zda mobil sektörün PC sektörünü bitirece?ini söylemi?tik; ?imdiden çok büyük kan kayb? ya?ad? zaten PC sektörü. Ancak mobil piyasa yüzünden...

 • Parmak izi tarih oluyor

  Teknolojik aletleri kullan?m alt?nda güven içerisine sokmak ad?na bu vakte kadar birçok teknoloji geli?tirildi. Bunlar?n aras?nda parmak izi tan?ma, ses komutuyla güvenlik kilidini açma gibi...

 • Facebook mobile kayıyor

  Dünyan?n en büyük sosyal medya sitesi olan Facebook art?k a??n? daha çok mobile do?ru çeviriyor. Mark Zuckerberg taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda hangi kullan?c?lar?n Facebook’u hangi platformlardan...

 • Mobil işletim sistemleri

  Art?k bilgisayar devri kapan?yor diyebiliriz. Oyun firmalar? da olmasa belki de bilgisayarlar ?u anda ayakta duramazd?. Ama laptop serisinden gelen ultrabooklar?n hala bir ?ans? var....