Ana sayfa » Etiket arşivi » panasonic

\ \ \ \

İlk taşınabilir LCD projektör Panasonic’ten

Dünyan?n ilk ta??nabilir LCD projektörü WUXGA ba?ta olmak üzere alt? farkl? modelden olu?an PT-VZ570 serisi, yüksek görüntü kalitesi, hesapl? fiyat? ve dü?ük enerji tüketimi, kurulum esnekli?i ve birden fazla kullan?c?n?n ortak çal??mas?na dayal? altyap?s?yla dikkat çekiyor. Eko-moddayken 7000 saatlik operasyonel ömre sahip olan bu serideki projeksiyon cihazlar?, bak?m gerektirmeyen çal??ma sistemleriyle ?irketlerin ve e?itim kurumlar?n?n […]

\ \ \ \

Firefox önemli anlaşmaların altına imza attı

?u anda ak?ll? telefon sektörü Android’in elinde yer al?rken her geçen gün büyümesini ve geli?imini sürdürdü?ünü söyleyebiliriz Google’?n i?letim sisteminin. Arkadan gelen hiçbir ba?ka sistem Android’in taht?n? y?kamazken bu sefer de Mozilla bunun için u?ra??yor. Geride b?rakt???m?z sene Firefox OS’u mobil telefonlara getiren ve 14 farkl? ülkede sat??a sunan firma ?imdi iki yeni isimle daha […]

\ \

Panasonic 4K tablet çıkış tarihi

Daha önce yap?lan aç?klamalarda 2014’ün Ocak ay?nda sat??a sunulaca?? aç?klanm?? olan Panasonic 4K tabletten ilk kötü haber geldi. Gelen bilgilere göre 20 inçlik ekrana sahip olan ve Windows 8.1 i?letim sistemi kullanacak olan tablet birkaç ay gecikmeli olarak piyasaya sürülecek. Panasonic Toughpad 4K UT-MB5 ad?ndaki tablet ilk önce ABD ve Japonya kullan?c?lar?yla bulu?acak. Japan Times’a […]

Panasonic Toughbook CF-C2 fiyat ve özellikleri

\ \ \ \

Panasonic Toughbook CF-C2 fiyat ve özellikleri

Toughbook serisini her geçen hafta yenilemekte olan Panasonic’ten yeni bir tan?t?m daha geldi. Toughbook CF-C2’yi tan?tm?? olan Panasonic yeni ürünüyle mükemmel bir teknik kapasite, mükemmel bir grafik kalitesi ve mükemmel bir kullan?m deneyimi sunuyor. Panasonic Toughbook CF-C2 fiyat? henüz aç?klanm?? de?il, ancak yeni dizüstü bilgisayar?n 2014’ün Ocak ay?nda Avrupa’da sat??a sunulaca??n? biliyoruz. Bakal?m Türkiye’ye de […]

\ \ \ \

Panasonic Toughpad UT-MB5 fiyatı ve özellikleri

Önümüzdeki aylarda yeni tabletini sat??a sunacak olan Panasonic, tabletin detaylar?n? ?imdiden bizle payla?t?. Mükemmel bir monitöre ve görüntü kalitesine sahip olan Panasonic Toughpad UT-MB5 tasar?m?n?n yan? s?ra teknik özellikleriyle de üst düzey kullan?c?n?n ihtiyaçlar?n? kar??layabiliyor. Panasonic Toughpad UT-MB5 fiyat? olarak 5 bin 999 dolar aç?kland? ve aç?kças? Türkiye’ye gelmesini de beklemiyoruz. Magnezyum ala??m ve güçlendirilmi? […]

\ \

Panasonic 20 inç 4K tablet

?lk olarak bu senenin Ocak ay?nda Los Angeles’ta düzenlenen CES 2013 Fuar?’nda tan?t?lm?? olan Panasonic’in 20 inçlik dev, 4K görüntü kalitesi sa?layan tableti uzun bir aradan sonra IFA 2013’te de görüldü. Henüz tablet hakk?nda neredeyse hiçbir bilgiye sahip de?iliz, sadece ekran?n?n boyutu ve görüntü kalitesi biliniyor. IFA 2013’e kat?l?m gösteren uzak Do?ulu geli?tirici Panasonic fuar […]

\ \ \ \

Panasonic Lumix FT5 fiyatı ve özellikleri

CES 2013, bize yeni y?l?n teknolojik nimetlerini sunmaya devam ediyor. Birçok ilkin tan?t?ld??? fuarda tüm firmalar daha çok dikkat çekebilmek için ellerinden gelenleri artlar?na koymuyorlar. Panasonic de fuarda yeni foto?raf makinesi Lumix FT5’i tan?tt?. Lumix FT5’i di?er foto?raf makinelerinden ay?ran özelli?i anl?k foto?rafç? olman?z? sa?lamak. Bu foto?raf makinesi o kadar dayan?kl? ki iki metreden dü?se […]

\ \ \

Panasonic’ten 4K tablet

Panasonic aylar öncesinden aç?klad??? 2013’ün en büyük kozunun prototipini CES 2013’te tüm dünyaya tan?tt?. 4K görüntü kalitesi üzerinde çal??t???n? önceden belirten firmadan biz televizyon beklerken onlar Windows 8 i?letim sistemli bir tableti bizlere gösterdi. Ultra HD görüntü kalitesi sa?layan bu tabletin ?u anda e?i benzeri bulunmuyor. 20 inç ekran boyutuna sahip olan 4K Ultra HD […]

\ \

Smart VIERA LED TV İnceleme

Panasonic durdur durdu IFA’daki bombas?n? patlatt?. IFA 2012 Fuar?’nda stand? bulunan ve bir süredir sessizli?ini koruyan Panasonic sonunda yeni televizyonunu tan?tt?. 60 inç boyutunda olan bu dev ekranl? televizyon fuardakiler taraf?ndan ilgiyle kar??land?. Panasonic Smart VIERA LED TV internete ba?lanabiliyor ve 3D görüntü elde edebiliyorsunuz. Art?k anla??ld??? gibi 3D olmayan televizyon üretilmiyor. Yüksek inç boyutuna […]

\

Panasonic 8K televizyon

Dünyan?n en büyük televizyon üreticilerinden Panasonoic Sony’ye meydan okudu. Geçti?imiz günlerdeki haberimizde Sony’nin 1080p’yi y?kmak için 4K görüntü sa?layan bir televizyon üzerinde çal??t???n? duyurmu?tuk. Ama Sony daha o televizyonu üretemeden Panasonic’teki mühendisler 8K televizyonu geli?tirme?ti! IFA 2012 fuar?nda tan?t?lan televizyon fuardakiler taraf?ndan büyük hayranl?kla kar??land?. 145 inçlik bir boyuta sahip olan Panasonic 8K televizyon, Japon […]

Sayfa 1 / 212