Ana sayfa » Etiket arşivi » Asus

\ \ \ \ \ \

ASUS ZenPower satışa sunuldu

Teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, ak?ll? telefonlar ne kadar güçlenirse güçlensin her zaman güçlenmeyen tek bir yanlar? var: batarya ömürleri. Bir gün içerisinde s?radan bir kullan?mla bile biten telefon ?arjlar? ?u anda sektörün en büyük sorunlar?ndan biri gibi duruyor. Yan?m?zda sürekli olarak kaba ?arj cihazlar? ta??mak da biraz s?k?nt?. Asus ise bu derdi az da […]

\ \ \ \ \

Anneler günü hediyesi: MeMO Pad Tablet

Anneler gününe çok k?sa bir süre kald?. E?er siz de halen hayat?n?z?n en de?erli varl??? için bir hediye almay?p, ne alaca??n?za karar veremediyseniz onu ev hayat?n?n s?k?c?l???ndan kurtaracak, bunla birlikte e?lenceli vakit geçirmesini sa?layacak bir hediyeyle sevindirebilirsiniz. Asus’un MeMO Pad Tablet serisi ise bu konuda en ilgi çekici ve uygun gözüken tabletlerin ba??nda geliyor. Asus […]

\ \

Asus ZenBook UX305 tanıtıldı!

Son zamanlarda durmaks?z?n geli?tirdi?i ZenBook serisiyle iyi sat?? de?erleri elde etmeye ba?layan Asus, serisini yeni bir modelle daha da güçlü hale getirdi. 13.3 inçlik ekran? ve sadece 12.3 milimetrelik kal?nl???yla tasar?m harikas? olan Asus ZenBook UX305 Amerika’da sat??a sunuldu. Yak?n zaman içerisinde tüm dünya pazar?nda sat??? ba?layacak olan ZenBook UX305 fiyat? 1.200 dolardan ba?l?yor; ülkemizde […]

\ \ \ \ \

Asus ZenFone C Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

Intel Clover Trail gücü: Yüksek h?zl? i?lemci ve ultra tepkisel ekran ZenFone C’nin 1,2GHz Intel Atom Z2520 i?lemcisi Quad Thread Hyper-Threading teknolojisine sahip bir güç deposu. ZenFone C’nin, gücünü 1GB h?zl? RAM’den alan 854 x 480 piksel (FWVGA) ekran? çoklu görevlerde bile ekrana dokunu?lara yaln?zca 70 milisaniyede tepki veriyor ve bu sayede kullan?c? asla beklemiyor. […]

\ \

Asus #2BinCebinde

Asus’un en sevilen telefon modellerinden biri olan ve serinin her telefonuyla istenilen sat?? seviyesini yakalamay? ba?aran ZenFone, 2015’e, yani y?la giri?te kullan?c?lar?na ödül vermeye haz?rlan?yor. Sahip oldu?unuz ZenFone, kendinden çok daha pahal? telefonlarla ayn? teknik özelliklere sahip; asl?na bak?l?rsa yeni y?l kampanyas? da direkt olarak bu konuyu tema al?yor kendine. Asus yar??mas?n?n detaylar?n? a?a??da bulabilirsiniz. […]

\ \

Asus, Tayvan’ın en değerli markası oldu

ASUS, En ?yi Küresel Tayvan Markalar? 2014 Ödülleri’nde bir numaral? Tayvan markas? unvan?n? ald?. Üst üste ikinci y?l bu ödülü kazanan ASUS, toplamda on ikinci kez Tayvan’?n en büyük üç uluslararas? markas? aras?nda yer alma ba?ar?s?n? gösterdi. ASUS’un tahmini marka de?eri 1,723 milyar ABD dolar? olurken, ?irket rekabetin yo?un oldu?u pazarda istikrarl? büyümesini sürdürüyor. ASUS […]

\ \ \

Asus’tan Konsol PC: ASUS ROG GR8

Konsollar?n oyunlar için PC’lere oranla daha ?ansl? ve güçlü olduklar? kesin bir gerçek. Senelerdir bu gücü elinde bulunduran konsollara PC’ler teknik özellik bak?m?ndan yeti?ip hatta geçse bile grafik kalitesi konusunda halen o raddeye ula?abilmi? de?iller. Asus da bilgisayarda konsol kalitesinde oyun deneyimi sunacak yeni PC modelini tan?tt?: ASUS Rog GR8. PC’nin teknik özellikleri ve d?? […]

\ \ \ \ \ \ \

ASUS Zenbook UX303 Fiyat ve Özellikleri

Zenbook serisini daha da geni?leterek tüketicilere her iste?i kar??layan cihazlar sunmaya devam eden ASUS, yeni bir modelini daha tan?tt?. i7 i?lemciye sahip olan yeni nesil dizüstü bilgisayar hem ??k tasar?m? hem de üstün teknik özellikleri ile göz doldurmay? ba?ar?yor. Ses konusunda bu cihaza daha fazla önem veren ASUS, cihaza ASUS SonicMaster ve ICEpower®, Bang & […]

\ \ \ \

Asus’tan yeni ürünler

ASUS Kurumsal Ba?kan Yard?mc?s? Eric Chen, ASUS Tasar?m Merkezi Ba?kan Yard?mc?s? Mitch Yang ve ASUS K?demli Ürün Direktörü Derek Yu, IFA 2014’te yap?lan bas?n toplant?s?nda tüm dünyan?n merakla bekledi?i ak?ll? saat ASUS ZenWatch da dahil olmak üzere ?irketin yeni ürünlerini birlikte tan?tt?. ASUS Ba?kan Yard?mc?s? Chen, yapt??? konu?mada 1989 y?l?nda bir anakart ?irketi olarak kurulan […]

\ \

Asus akıllı saat üretecek

Ak?ll? saat sektöründe uzun zamand?r tüm markalar hakk?nda çe?itli dedikodular ortaya at?l?rken Asus için olanlar da gayet sa?lam geliyordu kula?a. Ve sonunda Asus da resmi aç?klamay? yapt?. Twitter üzerinden yap?lan aç?klamaya göre Asus ak?ll? saat ilk olarak 3 Eylül’de tan?t?lacak ve ard?ndan da IFA 2014’te görücüye ç?kar?lacak. Berlin’de düzenlenecek olan IFA 2014 Fuar? her sene […]

Sayfa 1 / 3123