Ana sayfa » Etiket arşivi » pc

\ \ \

Asus’tan Konsol PC: ASUS ROG GR8

Konsollar?n oyunlar için PC’lere oranla daha ?ansl? ve güçlü olduklar? kesin bir gerçek. Senelerdir bu gücü elinde bulunduran konsollara PC’ler teknik özellik bak?m?ndan yeti?ip hatta geçse bile grafik kalitesi konusunda halen o raddeye ula?abilmi? de?iller. Asus da bilgisayarda konsol kalitesinde oyun deneyimi sunacak yeni PC modelini tan?tt?: ASUS Rog GR8. PC’nin teknik özellikleri ve d?? […]

\

PC sektöründe 2 sene sonra şaşırtan gelişme

PC sektörü, iki senedir durdurulamaz bir dü?ü? içerisindeydi. Mobil ve tablet sektörünün ba??n? al?p gitmesi, PC sat??lar?n? fazlas?yla etkilemi?, birden fazla üreticinin de kapanmas?na neden olmu?tu. Ancak aradan iki sene geçtikten sonra, yani 2014 y?l?n?n ikinci çeyre?i içerisinde çok küçük çapl? olsa da sektörde bir büyüme ya?and?. Yukar?da vermi? oldu?umuz tabloda hangi firmalar?n ne kadar […]

\ \ \

PC sektörü düşüşe devam ediyor

Bundan birkaç sene önce mobil cihazlar?n PC’nin hakimiyetine son verece?i söylendi?inde ço?u ki?i buna inanm?yordu. Ancak gelmi? oldu?umuz noktaya bakt???m?zda kimsenin özel i?leri olmad??? dahilde PC’nin ba??na geçti?ini görmüyoruz, bunun yerine tüm i?lerini ak?ll? telefonlar? ve tabletleri üzerinden halledebiliyorlar. Son olarak PC sektörünün dü?ü?ü hakk?nda yeni bir ara?t?rma daha yap?ld?. IDC taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre […]

\ \ \

Android oyunlarını PC’de oynamak

Seneler önce PlayStation oyunlar?n? PC’de oynamam?za olanak tan?yan bir emülatör piyasaya sürülmü?tü ve bunun yarar?n? fazlas?yla görmü?tük. ?imdi bunun bir benzeri de Android için geli?tirildi ve art?k Android i?letim sistemli telefonlar üzerinde çal??an tüm oyunlar? PC üzerinden oynayabiliyoruz. Belki de birço?unuzun bildi?i BlueStacks uygulamas? ile bu i?lem mümkün hale geliyor. 10 MB boyutundaki BlueStacks uygulamas?n? […]

\ \ \ \

Apple, PC ve Tablette liderliğe oynuyor

Global pazarda yap?lan ara?t?rmalar aras?na bir yenisi daha eklendi. Catalys taraf?ndan yap?lan ve PC ile tablet pazar?n? ara?t?ran yeni projede Apple’?n iki sektörde de liderli?i elinde bulundurdu?u görünürken Samsung’un da büyük yükseli?te oldu?u gözden kaçm?yor. Pazar pay?n?n ço?u iPad’den Pazar pay? yüzde 20’lere ula?an Apple’?n cihaz sat?? adeti de artt?. Geçti?imiz y?l?n son çeyre?inde 25 […]

\ \ \

Sony, PC sektöründen çekiliyor mu?

Gelmi? geçmi? en iyi teknoloji firmalar?ndan biri oldu?unu rahat bir ?ekilde söyleyebilecek oldu?umuz Sony, bu aralar PC sektöründe ula?mak istedi?i de?erleri ne yapsa elde edemiyor. Özellikle Vaio serisiyle yurt d???nda iyi sat?? de?erleri bulsa da ülkemizde bir türlü sat?? yapamayan Sony, belki de art?k Türkiye’nin PC pazar?ndan çekilmek üzeredir. Zira en çok sat?lan ilk 10 […]

\

PC satışlarında büyük düşüş var

Daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere tablet ve mobil teknolojiye olan büyük kaymayla birlikte PC sektörünün yava? yava? eriyece?ini defalarca kez söylemi?tik. Ve bu kendini fazlas?yla göstermeye ba?lad?. Gartner ve IDC adl? ara?t?rma firmalar? dünya genelinde yapt??? ara?t?rmalarda 2013 senesi sonunda geri seneye göre PC sat??lar?nda yüzde 10’luk bir dü?ü? ya?and???n? ortaya koydu. Daha önceki hiçbir senede […]

\ \ \ \ \ \ \

LG All-In-One Chromebase PC fiyat ve özellikleri

LG Electronics, Google Chrome i?letim sistemine sahip olan ilk All-In-One bilgisayar?n tan?t?m?n? yak?n zaman içerisinde yapaca??n? belirtti. Ocak ay?nda Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES 2014 Fuar?’nda tan?t?lacak olan LG All-In-One Chromebase PC, 21.5 inç geni?li?indeki ekran?yla FULL HD IPS kalitesinde görüntü sunarken, di?er teknik özellikleriyle de tatmin etmeyi ba?ar?yor bizleri. LG Chromebase all-in-one bilgisayar, basit […]

\ \ \

Tabletler yolun sonuna mı geliyor?

Sizlere neredeyse tüm teknoloji içerikli yaz?lar?m?zda mobil sektörün PC sektörünü bitirece?ini söylemi?tik; ?imdiden çok büyük kan kayb? ya?ad? zaten PC sektörü. Ancak mobil piyasa yüzünden de?il de tablet piyasas? yüzünden dü?ü?e geçti. Son zamanlardaki sat??larla birlikte tabletlerin de ak?ll? telefonlara tercih edilece?i dü?ünülürken mobil sektörde büyük bir yükseli? ba?lad?. Tabletler, geleneksel bilgisayarlar için en büyük […]

\ \

Dokunmatik PC’lerin satışı artıyor

Dokunmatik PC’ler bundan çok da uzun bir süre önce piyasaya sürülmedi, yava? yava? kendilerini göstermekteler. Geli?tirici firmalar tabletlerin iyi pazar pay? elde ettiklerini gördükten sonra PC’nin performans?yla tabletin dokunmatik özelli?ini birle?tirmek istemi?lerdi. ?u anda sat??lar? gayet iyi giden ve pazar pay?n? da yava?tan yükseltmekte olan dokunmatik pcler ?u anda evinde bilgisayar bulunan her on evden […]

Sayfa 1 / 212